Afvalinzamelaar en recyclingbedrijf Shanks Nederland heeft niveau 3 van de CO2-Prestatieladder behaald. De afvalverwerker maakt hiermee zijn MVO-ambit…