Het gebruik van dubbeldeks trailers in sierteelttransport levert een kostenbesparing op en vermindert de CO2-uitstoot. Dat is de belangrijkste conclu…