Container Centralen (CC) en haar belangrijkste aandeelhouders GASA Group en VGB, en FloraHolland hebben onlangs een samenwerkingsovereenkomst gesloten…