Drie sierteelttransporteurs Wematrans, De Winter Logistics en NOVER Logistics werken samen binnen het project ‘Running On Flowers’, waarbij ook FloraH…