In Nederland gevestigde ontwikkelaars en leveranciers van douanesoftware hebben gezamenlijk de Alliantie Douane Software gevormd (ADS). Deze alliantie maakt onderdeel uit van het ODB-IT, het samenwerkingsverband Overleg Douane en Bedrijfsleven. “Ons doel is om een goede en eenduidige communicatie op te zetten naar de Douane om zodoende eenduidiger en sneller in te kunnen spelen op ontwikkelingen”, aldus Jan Akkermans.