TLN is positief over de toezegging van staatssecretaris Weekers dat hij de Tweede Kamer in het eerste kwartaal van 2012 schriftelijk zal informeren over de stand van zaken van het overleg met België over het gezamenlijk afschaffen van het Eurovignet.