Het begrip voor de verhoging van het Eurovignet, de afschaffing van het belastingvoordeel op rode diesel en mogelijke bezuinigingen op het onderhoud e…