Onderhandelaars van het Europees Parlement en de Raad zijn het eens geworden over de nieuwe digitale tachograaf die naar verwachting over ruim drie jaar op de markt zal komen. Met deze nieuwe "smart" tachograaf kunnen inspectiediensten op afstand de gegevens van de tachograaf uitlezen.