Alle mensen die hun rijbewijs willen halen moeten ook één uur rijles krijgen op een vrachtauto. Deze oproep deed belangenorganisatie TLN tijdens haa…