Op 29 februari heeft de Tweede Kamer gedebatteerd over de voorgenomen subsidieregeling voor Euro 6 vrachtauto's. Dat betreft de regeling ter grootte van 40 miljoen euro die het afgelopen jaar zorgvuldig is voorbereid door overheid en bedrijfsleven.