Op 29 februari jl. heeft de Tweede Kamer gedebatteerd over de voorgenomen subsidieregeling voor Euro VI vrachtauto's. Dat betreft de regeling ter grootte van 40 miljoen euro die het afgelopen jaar zorgvuldig is voorbereid door overheid en bedrijfsleven.