Chauffeurs en trucks die dagenlang op parkeerplaatsen ‘kamperen’ zorgen voor steeds meer ergernis bij tankstations, gemeenten en nu ook Rijkswater…