Op het branchecongres van de BedrijfsautoRAI op 19 april heeft de transport- en logistiek sector samen met Natuur & Milieu het initiatief genomen tot …