Het proefsgewijs bundelen van containervervoer per binnenvaartschip vanuit Midden-Brabant naar Antwerpen is volgens de initiatiefnemers van deze pilot…