De gemeente Venlo is gestart met de aanbesteding voor een railterminal op logistiek bedrijvenpark Trade Port Noord. Venlo doet de aanbesteding samen met Trade Port Noord bv, een samenwerking tussen de gemeente Venlo en Development Company Greenport Venlo (DCGV). Naar verwachting kan het totale gunningstraject begin volgend jaar worden afgerond , waarna ook met de bouw en aanleg kan worden gestart van de zuidzijde van de spoorlijn Eindhoven-Venlo.