Vijf logistiek dienstverleners uit logistieke hotspot Venlo zijn onlangs een project opgestart waarin software wordt ontwikkeld voor een standaard CO2…