Verladers kijken bij het bepalen van een haven in de eerste plaats naar de kosten van een haven. De nabije aanwezigheid van vrachtvolumes in de vorm v…