NHTV, international hoger onderwijs, is gestart met een aantal projecten als bijdrage voor het Safefficient-project. Nadruk ligt op ondersteuning van …