Een Kennisdistributiecentrum (KDC) ondersteunt het regionale bedrijfsleven bij kennis- en innovatievragen. Een KDC kan een belangrijke rol vervullen i…