De Arbeidsinspectie presenteert een online tool, waarmee bedrijven zelf kunnen vaststellen in hoeverre ze voldoen aan veiligheidseisen op de werkvloer…